Welcome to the GNUnet 0.9.x Website

This is the website for what will become GNUnet 0.9.x. Just as we are doing radical changes to the code base itself, the website has also undergone significant changes, moving from i18nHTML in Subversion to the Drupal CMS.

Pääsenkö selain-ohjelmalla käsiksi GNUnetiin anonyymin www:n tavoin?

Finnish
Taxonomy: 

Välityspalvelinta (kuten Freenetin fproxy), joka mahdollistaisi käytön selaimella, ei toistaiseksi ole. Sellaisen välityspalvelimen rakentaminen on mahdollista ja kaiken mitä kehittäjän tarvitsee tietää selaimen ja välityspalvelimen välillä käytettävän protokollan lisäksi saa selville pikaisella silmäyksellä hakemistossa src/applications/fs/tools/ oleviin lähdekoodeihin.

私にとって至当なデータベースは何でしょうか

Japanese
Taxonomy: 

データベースかGNUnetのどちらも使っていないならば、デフォルトのsqliteにしてください。 こちらで述べられているとおり、mysqlモジュールはマニュアルでセットアップする必要があります。 mysqlはパフォーマンスに優れ、データベースを内部エラーから復旧させることができるのですが、そのインストールは他のどの選択肢よりもより困難です。

Pages

Subscribe to GNUnet RSS